Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις – αποστήματα

Οι περισσότερες από τις τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις είναι οδοντογενούς αιτιολογίας και δημιουργούνται συνήθως από την επέκταση οδοντοφατνιακών αποστημάτων ή από περιστεφανίτιδες. Στα αρχικά στάδια της, μια οδοντογενής λοίμωξη είναι σχετικά εύκολα ελεγχόμενη. Η θεραπεία όλων των αποστημάτων βασίζεται στην άρση του αιτίου [ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) ή εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού], σχάση-παροχέτευση και χορήγηση της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής.

Ένα οδοντικό απόστημα αν αφεθεί χωρίς θεραπεία ή αν τα υπαίτια μικρόβια είναι αυξημένης λοιμογόνου δύναμης, μπορεί να επεκταθεί στον τράχηλο και ακόμη να γίνει δυνητικά επικίνδυνο για τη ζωή. Όταν ένα απόστημα επεκτείνεται στο πρόσωπο ή στον τράχηλο η συμβολή του στοματικού και γναθοπροσωπικού χειρουργού είναι απαραίτητη. Στη διάγνωση είναι καθοριστικός ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας σπλαχνικού κρανίου-τραχήλου CT . Λόγω της πολύπλοκης ανατομικής κατασκευής του τραχήλου η αξονική τομογραφία καταδεικνύει όλους τους χώρους και τα διαστήματα στα οποία επεκτείνεται το απόστημα.

Άμεση αντιμετώπιση απαιτεί το πλαγιοφαρυγγικό απόστημα. Η εικόνα του είναι συνήθως θορυβώδης με πυρετό, πόνο, αδυναμία διάνοιξης στόματος (τρισμό). Το οίδημα (πρήξιμο) μπορεί να είναι περιορισμένο. Επεκτάσεις ενός πλαγιοφαρυγγικού αποστήματος που μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενούς επιπλοκές είναι η επέκταση στο οπισθοφαρυγγικό διάστημα και στο μεσοθωράκιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μεσοθωρακίτιδα έχει ποσοστό θνητότητας 50%.

Call Now ButtonΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
EnglishRussia