Στοματοκολπική επικοινωνία

Η στοματοκολπική επικοινωνία είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία έχουμε άμεση επικοινωνία του γναθιαίου άντρου με τη στοματική κοιλότητα. Δημιουργείται συνήθως μετά από εξαγωγές οπισθίων δοντιών της άνω γνάθου. Οι ρίζες των οπισθίων δοντιών της άνω γνάθου, πολλές φορές έχουν άμεση σχέση με τον βλεννογόνο του γναθιαίου άντρου (ιγμορείου). Στις περιπτώσεις αυτές,λόγω της ανατομικής παραλλαγής, ακόμη και η ατραυματική εξαγωγή ενός δοντιού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα  τη δημιουργία επικοινωνίας της στοματικής κοιλότητας με το ιγμόρειο, διαμέσου του φατνίου του δοντιού.

Αν δεν αντιμετωπιστεί θα δημιουργηθεί ένα χρόνιο στοματοκολπικό συρίγγιο και θα εγκατασταθεί χρόνια οδοντογενής ιγμορίτιδα. Είναι μείζων επιπλοκή που απαιτεί κατά το δυνατόν άμεση σύγκλειση από ειδικό Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό.

Η συνήθης τεχνική σύγκλεισης της επικοινωνίας είναι με τη δημιουργία ενός προωθητικού κρημνού από τον βλεννογόνο της παρειάς. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπερώιος κρημνός καθώς και η λιπώδης σφαίρα της παρειάς.

Call Now ButtonΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
EnglishRussia