Σιαλενδοσκόπηση

Σε ασθενείς που παρουσιάζουν επεισόδια σιαλαδενίτιδας από απόφραξη λόγω λίθου (πέτρας που σχηματίζεται από τα άλατα του σάλιου) ή στενώσεων των πόρων των αδένων εφαρμόζεται μία τεχνική που συνίσταται στην εισαγωγή από το στόμα μέσα στον πόρο που παροχετεύει το σάλιο ενός μικρότατου ενδοσκοπίου (οπτική ίνα) συνδεδεμένου με κάμερα. Ο πόρος έτσι ελέγχεται σε όλο το μήκος του και είναι δυνατή η αφαίρεση ενός ή πολλών λίθων χωρίς να απαιτηθεί εγχείρηση. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται με τοπική αναισθησία, μπορεί δε να λύσει το πρόβλημα είτε στην οξεία φάση είτε μετά από συχνές τέτοιες λοιμώξεις, και να θέσει και τη διάγνωση.

Οι κλασσικές μέθοδοι απεικόνισης των αποφρακτικών φαινομένων των σιελογόνων αδένων είναι: Η σιελογραφία, ο υπέρηχος, οι ακτίνες-χ, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. Η σιελογραφία παρέμενε μέχρι τις μέρες μας ως η μέθοδος εκλογής για την διάγνωση των αποφρακτικών φαινομένων των μειζόνων σιελογόνων αδένων. Ο υπέρηχος παραμένει ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για απεικόνιση λίθων εντός των σιελογόνων αδένων με τον περιορισμό όμως ότι λίθοι μικρότεροι των 3mm δεν μπορούν να απεικονιστούν.

Μία άλλη εξέταση που προϋποθέτει την χρήση του μαγνητικού συντονισμού είναι η μαγνητική σιελογραφία που δίνει εικόνες των σιελογόνων αδένων χωρίς την χρήση ακτινοβολίας.
Το σύστημα της Σιαλαδενοσκόπησης είναι μία νέα επαναστατική τεχνική ενδοσκοπικής αφαίρεσης λίθων από τους μείζονες σιελογόνους αδένες. (Παρωτίδα – Υπογνάθιο). Με τοπική αναισθησία εισερχόμαστε από το πόρο του αδένα και εξετάζουμε τον αυλό του με ένα ενδοσκόπιο διαμέτρου 1,3 χιλ. Ο ασθενής φεύγει μετά από 40 περίπου λεπτά έχοντας αφαιρεθεί το αποφρακτικό φαινόμενο που τον ταλαιπωρούσε και χωρίς να χρειάζεται περεταίρω νοσηλεία.
Συμπερασματικά με την σιαλαδενοσκόπηση είναι δυνατή η αφαίρεση ή και η διάσπαση των αποφρακτικών φαινομένων που ταλαιπωρούν τον ασθενή χωρίς να απαιτείται χειρουργείο ή κάποια άλλη εργώδης χειρουργική πράξη και ο ασθενής με την χρήση μόνο τοπικής αναισθησίας απαλλάσσεται από το αποφρακτικό φαινόμενο με την μικρότερη δυνατή βλάβη στους γειτονικούς ιστούς και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναρρώνει άμεσα. Η επέμβαση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από Ωρλ, Γναθοχειρουργό καθώς και από εξειδικευμένο οδοντίατρο με την βοήθεια των προηγουμένων ειδικοτήτων.

Call Now ButtonΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
EnglishRussia