Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Services

Γεώργιος Μήτσας. Γναθοχειρουργός στην Θεσσαλονίκη.

Γεώργιος Μήτσας

Επιστημονικά υπεύθυνος Οδοντιατρείου Στόμα-Υγεία θεσσαλονίκη

Αθανάσιος Κυργίδης Διδάκτορ με διάκριση ,επείγουσα ιατρική ,ειδικευθείς εις καρκίνο προσώπου

Αθανάσιος Κυργίδης

Διδάκτορ με διάκριση, επείγουσα ιατρική, ειδικευθείς εις καρκίνο προσώπου