ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Πλήρης και σε βάθος ενημέρωση του ασθενούς σε ότι αφορά την  χειρουργική τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Απαιτείται γνώση, εμπειρία, εξειδίκευση και δεξιότητα στην επιλογή του κατάλληλου γναθοπροσωπικού χειρουργού ή εμφιτευματολόγου οδοντιάτρου.

Σήμερα μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες και τα βιογραφικά των γιατρών που θα επιλέξουμε για την αποκατάσταση του στοματός μας.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες ειδικών στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων κατά σειρά εκπαίδευσης.

Α)  Γενικοί οδοντίατροι οι οποίοι παρακολούθησαν μια σειρά σεμιναρίων διάφορης χρονικής διάρκειας εκάστοτε.

Β)  Χειρουργοί στόματος-Περιοδοντολόγοι απόφοιτοι των αντιστοίχων μεταπτυχιακών τμημάτων  της Οδοντιατρικής σχολής

Γ)  Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί χειρουργοί οι οποίοι έχουν λάβει την ειδικότητα της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής έχοντας λάβει πτυχίο Οδοντιατρικής σχολής εν συνεχεία  Ιατρικής σχολής και ολοκλήρωση ειδικότητας 5ετούς διάρκειας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου ως χειρουργοί Στόματος, γνάθων, προσώπου.

Επίσης έχουν βαρύτητα οι εργασίες και το επιστημονικό έργο του εκάστοτε γιατρού.

Υπάρχουν δυο τεχνικές τοποθέτησης των εμφυτευμάτων :

Α)  Η κλασσική με διενέργεια τομής και αποκάλυψης οστού και τοποθέτησης εμφυτευμάτων

Ψηφιακά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία χωρίς τομή χωρίς ράμματα με χρήση καθοδηγητικού νάρθηκα κατασκευασμένου ρομποτικά με χρήση CAD CAM ήτοι τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Θα αναφερθούμε σε κάθε τεχνική ξεχωριστά.

Στην προσθετική αποκατάσταση υπάρχουν δυο τεχνικές

α)  συγκολλούμενα εμφυτεύματα

β)  κοχλιωτά επίσης θα αναφερθούμε ξεχωριστά.

Δωρεάν ενημέρωση για τα Εμφυτεύματα χωρίς τομή και χωρίς ράμματα.

Ενημερωθείτε πλήρως για τα εμφυτεύματα και την ψηφιακά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία χωρίς τομή, χωρίς ράμματα από τον ειδικό εμφυτευματολόγο – ιατρό γναθοπροσωπικό χειρουργό του ιατρείου μας. Άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση.

Αφήστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε εμείς για ραντεβού και δωρεάν ενημέρωση στο ιατρείο μας.

Ο χρόνος της ενημέρωσης είναι 15 λεπτά και δεν έχει καμιά δέσμευση από εσάς.

1) Τι είναι το οδοντικό εμφύτευμα?

Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια βίδα κατασκευασμένη από τιτάνιο το οποίο είναι απόλυτα βιοσυμβατό υλικό άρα δεν ισχύει αυτό που ακούμε πολλές φορές από τους γύρω μας αν θα το δεχτεί ο οργανισμός μας η όχι.

Το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ ψηλό αγγίζει το 98% απλά λαμβάνουμε υπόψη ένα πλήρες ιστορικό και ορισμένες συνήθειες και έξεις του ασθενούς πχ κάπνισμα που ενδεχομένως να μειώσουν σε ανάλογο ποσοστό την επιτυχία του εμφυτεύματος χωρίς όμως να αποτελούν αρνητικό παράγοντα για την τελική τοποθέτηση.

Μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος εντός του οστού η διαδικασία σύντηξης μεταξύ του οδοντικού εμφυτεύματος και της γνάθου που αποκαλείται οστεοενσωμάτωση απαιτεί ένα διάστημα 3 μηνών στην κάτω γνάθο και 5-6 μηνών στην άνω γνάθου λόγω του πορώδους οστού της άνω γνάθου.

Τα ως άνω ισχύουν στις συνήθεις περιπτώσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Κατ’ επιλογή και με ορισμένες απόλυτες ενδείξεις γίνεται η διαδικασία της αμέσου εμφύτευσης κυρίως στην κάτω γνάθο και όταν υπάρχουν οι ανάλογες αυστηρές προϋποθέσεις  πχ ποιότητος και ποσότητος του οστού.

Αρχικά ο ασθενής υποβάλλεται  σε αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης CB CT η οποία μας δίνει τρισδιάστατα ακριβείς πληροφορίες για την χειρουργική καθοδηγητική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Οι κυριότερες ευγενείς δομές που ενδιαφέρουν τον χειρουργό στην κάτω γνάθο είναι η πορεία του κάτω φατνιακού νεύρου και στην άνω γνάθο τα ιγμόρεια άντρα.

Η αξονική τομογραφία αναλύεται από τον χειρουργό και γίνεται επιλογή των θέσεων τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Πολλές φορές βασικό ερώτημα του ασθενούς για μια αποκατάσταση νωδότητος πόσα εμφυτεύματα χρειάζονται.

Ο βασικός κανόνας είναι όσο περισσότερο κόκκαλο και μακρύτερα εμφυτεύματα τόσο λιγότερος αριθμός εμφυτευμάτων και όσο λιγότερο κόκκαλο και κοντύτερα εμφυτεύματα τόσο μεγαλύτερος αριθμός εμφυτευμάτων.

Στην άνω γνάθο στις περιπτώσεις που η κατάδυση των ιγμορείων είναι έντονη και το οστούν μη επαρκές απαιτείται από τον ειδικό χειρουργό ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου άντρου γέμισμα του κενού χώρου με οστικό μόσχευμα. 

Τα μοσχεύματα διακρίνονται σε συνθετικά και ανθρώπεια.

Οι γναθοπροσωπικοί χειρουργοί προτιμούν τα ανθρώπεια, υψηλότερο κόστος και ποιότητος.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόλογο μόσχευμα από το αίμα του ασθενούς  με φυγοκεντρισμό και δημιουργία μεμβράνης ERP .

Στην κάτω γνάθο επί μη επαρκούς οστού γίνεται λήψη οστικού τεμαχίου από το λαγώνειο οστού του ασθενούς από τους γναθοπροσωπικούς χειρουργούς και σταθεροποίηση του οστικού τμήματος με βίδες στο οστούν της κάτω γνάθου.

Η χειρουργική προετοιμασία του ασθενούς προϋποθέτει την λήψη αντιβιοτικού με δημιουργία κατάλληλων επιπέδων αντιβίωσης κατά την στιγμή της τοποθέτησης και αντιφλεγμονώδους συστηματικής αγωγής επί τουλάχιστον 7 ημέρες.

Κατά προτίμηση στα οδοντιατρικά μας κέντρα Στόμα και Υγεία από το team γναθοχειρουργών κ.Μήτσα Γεωργίου στοματικού και γναθοπροσωπικού χειρουργού MD DDS OMFS PHDCANT  και Dr. Κυργίδη Αθανάσιου MD DDS OMFS προτιμάται απορροφήσιμων ραμμάτων τα οποία απορροφώνται στις 20-25 μέρες αλλά κατ εκτίμηση των χειρουργών αφαιρούνται γύρω στις 10 μέρες.

2) Η επόμενη ερώτηση του ασθενούς είναι τι εμφυτεύματα θα επιλέξω.

Η διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων είναι μεγάλη.

Πολλές μελέτες αποδεικνύουν την πολύ καλή λειτουργία των εμφυτευμάτων και μετά την 15ετία σε αυτό το θέμα η απάντησή μας είναι προσοχή στα εξής σημεία:

Α.

Α) Το σημαντικότερο η εμπειρία και δεξιότητα τοποθέτησης εμφυτεύματος.

Β.

Η επιλογή εμφυτεύματος με υποστηρικτικές μελέτες που να αποδεικνύουν την επάρκειά του και την εγγύηση της εταιρείας. Εδώ σημασία έχει η επεξεργασία της επιφάνειας του εμφυτεύματος πχ μια σύγχρονη δομή είναι SLA και η ζήτηση μελέτης καθαρότητος της επιφάνειας του εμφυτεύματος.

Γ.

Πολύ σημαντικός παράγων που δεν αναφέρονται πολύ η ποιότητα και η επάρκεια του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου διότι πολύ σημαντικός παράγων στην μακροχρόνια διατήρηση του εμφυτεύματος είναι η σωστή προσθετική αποκατάσταση δηλαδή το τμήμα του εμφυτεύματος που φαίνεται και λειτουργεί ως δόντι μέσα στο στόμα.

Δ.

Η λήψη πολύ καλού ιστορικού και η αντιμετώπιση και βελτίωση ορισμένων αντενδείξεων πχ σε περίπτωση καπνίσματος κατά τον δυνατόν μείωση με χρήση ωτοβελονισμού και αντίστοιχης αγωγής από το πνευμονολογικό τμήμα του Γ.Ν Παπανικολάου.

Ο ωτοβελονισμός ασκείται από τον κ. Μήτσα .

Επί ύπαρξης συστηματικών νόσων πχ διαβήτη συστηματική παρακολούθηση και διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων ζαχάρου.

Ε.

Πολύ σημαντικό το follow up στην συνεχή παρακολούθηση και τακτικό καθαρισμό των εμφυτευμάτων με χρήση ειδικών κεραμικών ξέστρων και εφαρμογή συστήματος μηνιαίας παρακολούθησης στοματικής υγείας του ασθενούς με χρήση ειδικού λογισμικού

Ζ.

Η ηλικία του ασθενούς.

Όσο νεαρότερο το άτομο απαιτείται ποιοτική επιλογή εμφυτεύματος ώστε με την πάροδο των χρόνων να έχουμε μικρότερη απώλεια οστού στις σπείρες του εμφυτεύματος .

3) Υπαρχει πόνος στη διαδικασία του εμφυτεύματος?

Αποδεδειγμένα όταν η τοποθέτηση γίνεται από έμπειρο στοματικό και γναθοπροσωπικο χειρουργό η διαδικασία του εμφυτεύματος είναι ανώδυνη όπως και η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς.

Προηγείται η λήψη φαρμακευτικής αγωγής από το πρωί της ημέρας τοποθέτησης των εμφυτευμάτων ήτοι αντιβιοτικού ώστε να δημιουργηθούν επαρκή επίπεδα στο αίμα του ασθενούς και λήψη αντιφλεγμονώδους συστηματικά.

Στο οδοντιατρικό μας κέντρο μετρά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται στελεχιαία νάρκωση ώστε να υπάρχει αναλγητική κάλυψη του ασθενούς στην αρχική φάση τοποθέτησης.

Η αναισθησία στη κάτω γνάθο είναι τοπική και όχι στελεχιαία ώστε να παρακολουθούμε την αντίδραση του κάτω φατνιακού νεύρου κατά την τοποθέτηση με ασφάλεια και λόγω της προ ηγηθείσης αξονικής τομογραφίας.

Παρατηρείται μετεγχειρητικά μετά από επιτυχή τοποθέτηση πολύ ήπια διόγκωση της περιοχής η οποία παρέρχεται εντός ολίγων ημερών .

Δωρεάν ενημέρωση για τα Εμφυτεύματα χωρίς τομή και χωρίς ράμματα.

Ενημερωθείτε πλήρως για τα εμφυτεύματα και την ψηφιακά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία χωρίς τομή, χωρίς ράμματα από τον ειδικό εμφυτευματολόγο – ιατρό γναθοπροσωπικό χειρουργό του ιατρείου μας. Άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση.

Αφήστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε εμείς για ραντεβού και δωρεάν ενημέρωση στο ιατρείο μας.

Ο χρόνος της ενημέρωσης είναι 15 λεπτά και δεν έχει καμιά δέσμευση από εσάς.