Δουφεξή Βέτα

Βέτα Δουφεξή

About Βέτα Δουφεξή

Ειδικότητα Περιοδοντολογίας-Εμφυτευματολογίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπικά στοιχεία

Επίθετο: ΔOYΦΕΞΗ

Όνομα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-EΛΙΣΑΒΕΤ

 

Εκπαίδευση-Επαγγελματική εμπειρία

1991: Εισαγωγή στο Οδοντιατρικό Τμήμα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις. Σειρά επιτυχίας:1

1996: Αποφοίτηση από το Οδοντιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ με Άριστα, υψηλότερος βαθμός μεταξύ των φοιτητών που ορκίστηκαν την ίδια ημερομηνία

1996-1998: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Εργαστήριο Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του Α.Π.Θ

1997-2001: Ιδιωτικό οδοντιατρείο

2001- 2007: Ειδικότητα Περιοδοντολογίας-Εμφυτευματολογίας, Πανεπιστήμιο του Κοννέκτικατ, ΗΠΑ

2001- 2008: Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Βιολογίας Στόματος και Κρανιοπροσωπικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο του Κοννέκτικατ, ΗΠΑ

2008-τώρα: Iδιωτικό ιατρείο Περιοδοντολογίας και Εμφυτευμάτων

2008-τώρα: Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του Α.Π.Θ

 

Πτυχία/Πιστοποιητικά

1987: Πτυχίο Γαλλικών Sorbonne I

1993: Πτυχίο Αγγλικών Proficiency Πανεπιστημίου Michigan, Επάρκεια Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας

1996: Πτυχίο Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

1998: Βεβαίωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων Α.Π.Θ

2007 : Πιστοποιητικό Ειδικότητας Περιοδοντολογίας-Εμφυτευματολογίας, Πανεπιστήμιο του Κοννέκτικατ, ΗΠΑ

2008: Διδακτορικό Τμήματος Βιολογίας Στόματος και Κρανιοπροσωπικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο του Κοννέκτικατ, ΗΠΑ, με θέμα: “Signaling Pathways that Regulate the Expression of PRX in Mandibular Mesenchyme and the roles of PRX in Μandibular Chondrogenesis.”

2009: Δίπλωμα Αmerican Board of Periodontology

2015: Recertification of the American Board of Periodontology

Δημοσιεύσεις

Doufexi A, Mina M, Ioannidou E. Gingival overgrowth in children: epidemiology, pathogenesis, and complications. A literature review. J Periodontol 2005;76:3-10.

Ioannidou E, Doufexi A. Does loading time affect implant survival? A meta-analysis of 1,266 implants. J Periodontol 2005;76:1252-8.

Doufexi A., Mina M. Signaling pathways involved in the expression of Prx1 and Prx2 in the Chick Mandibular Mesenchyme. Dev. Dynamics 2008; In press.

Aικατερίνη-Ελισάβετ Δουφεξή. Ο ρόλος των Διφωσφονικών στην Οστεονέκρωση των Γνάθων. Ορθοπαιδική 2008;21:39-46

M. L. Vakalis, A.-E. Doufexi and G. P. Makris. Sinus floor elevation and survival of implants.

Part I: A Review of the common techniques.Hellenic Stomatological Reviews 2011;37-46

M. L. Vakalis, A.-E. Doufexi and G. P. Makris. Sinus floor elevation and survival of implants.Part II: Comments and results based on systematic reviews.

Hellenic Stomatological Reviews 2011;99-108

Chatzopoulos GS1 Doufexi AE, Kalogirou F.Association of susceptible genotypes to periodontal disease with the clinical outcome and tooth survival after non-surgical periodontal therapy: A systematic review and meta-analysis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016 Jan 1;21(1):e14-29.

Chatzopoulos GS, Doufexi AE.

Photodynamic therapy in the treatment of aggressive periodontitis: A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016 Mar 1;21(2):e192-200.

Περιλήψεις/Παρουσιάσεις σε συνέδρια

Δ. Σακελλάρη, ΑΕ. Δουφεξή, Α. Αβράμογλου, Α. Παράσχης, Ι. Βούρος, Α. Κωνσταντινίδης. Τοπική εφαρμογή μετρονιδαζόλης σε περιοδοντικούς ασθενείς στη φάση διατήρησης του αποτελέσματος. Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα. Ελεύθερη ανακοίνωση, 18ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο 1998

ΑΕ Δουφεξή, Β. Μαρινάκη, Α. Μαντζαρίδου.Υφιζήσεις:Aiτιοπαθογένεια-Θεραπεία Στρογγυλό Τραπέζι, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής 1999

AΕ Doufexi, J. Cooper-Leavitt, C. Barr, A. Sfakianakis, and D. Kreutzer. Actinobacillus actinomycetemcomitans Derived Factors Induce Expression of Cytokine IL-6 in Gingival Epithelial Cells. J Dent Res 81 (Spec Iss):0820, 2002 (http://iadr.confex.com/iadr/2002SanDiego/techprogram/abstract_11521.htm).

ΑE Doufexi, BW Upholt, Characterization of the Expression of Alternatively Spliced Forms of Dlx5 mRNA in Chick Limb and Mandible. 1st Annual Skeletal Craniofacial and Oral Biology Symposium, 2002. University of Connecticut, Storrs.

AE Doufexi, B. Rodgers, B. Havens, M. Mina. Epithelial Signals Regulate Prx Expression in the Mandibular Mesenchyme. J Dent Res 83 (Spec Iss A):1337, 2004 (www.dentalresearch.org).

AE Doufexi, B. Rodgers, B. Havens and M. Mina. Identification of Signal(s) Regulating Expression of Prx Gene in the Mandibular Mesenchyme. 3rd Annual Skeletal Craniofacial and Oral Biology Symposium, 2004. University of Connecticut, Storrs.

AE Doufexi. Role of SHH Signaling in Regulation of Prx Gene Expression. J Dent Res 84 (Spec Iss A):2669, 2005 (www.dentalresearch.org).

ΑΕ Doufexi and M Mina. Regulation of Prx Gene Expression by Epithelially Derived SHH. 4th Annual Skeletal Craniofacial and Oral Biology Symposium, 2005. University of Connecticut, Storrs.

B. Havens, AE Doufexi, M. Mina. Novel Roles for FGFR Signaling During Mandibular Outgrowth and Chondrogenesis. J Dent Res 84 (Spec Iss A):2152, 2005 (www.dentalresearch.org).

ΑΕ Doufexi. Predictors of Implant Failure in the Prosterior Maxilla: A Retrospective Analysis. 12th Annual Northeast Postgraduate Implant Symposium, 2006

ΑΕ Doufexi and M Mina. Regulation of Prx Gene Expression by Epithelially Derived Endothelin-1. 5th Annual Skeletal Craniofacial and Oral Biology Symposium, 2006. University of Connecticut, Storrs.

AE Doufexi, B. Havens, M. Mina. FGF and SHH Regulate Prx Expression in the Mandibular Mesenchyme. J Dent Res 86 (Spec Iss A):1240, 2007 (www.dentalresearch.org).

A. Doufexi, M.S. Kronenberg, A.C. Lichtler, B. Rodgers, M. Mina. Prx Genes in Morphogenesis of Meckel’s Cartilage. J Dent Res 87 (Spec Iss A):0286, 2008 (www.dentalresearch.org).

Μιχάλης Λ. Βακάλης, Αικατερίνη-Ελισάβετ Δουφεξή, Γιώργος Π. Μακρής. Ανύψωση ιγμορείου και πρόγνωση εμφυτευμάτων. Σχολιασμός μετα-αναλύσεων και συμπεράσματα. 29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο, 2009

ΑΕ. Δουφεξή. Μεμβράνες πότε, πώς, πού: 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 29-30 Νοεμβρίου 2009

ΑΕ. Δουφεξή. Μεθοδολογία υποστηρικτικής θεραπείας εμφυτευμάτων: Eτήσιο Συνέδριο ΣΕΒΕ Θεσσαλονίκη 18-20 Mαρτίου 2011

Δ.Nαλμπάντης ,Α.Σπάλα, Α-Ε Doufexi, G. Makris, A.Konstantinides. Συγγενής ινώδης υπερπλασία με οικογενή κατανομή. Παρουσίαση περιστατικού. Ετήσιο συνέδριο Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, 2013

AE Δουφεξή. Ο ρόλος της Περιοδοντολογίας στην Αισθητική του Προσώπου: 5o Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 1-3 Νοεμβρίου 2013

AE Δουφεξή. Ο ρόλος της Περιοδοντολογίας στην Αισθητική του Προσώπου: ITI international Team for Implantology Study Club Θεσσαλονίκη. 17-10-2014

Susceptible genotypes to periodontitis and clinical outcomes: A systematic review

G.S Chatzopoulos, A-E Doufexi. Academy of Dental Materials Annual Meeting 2014, Bologna 8-11/10/2014.

ABSTRACT: dental materials 30S (2014) e1–e180

Nalmpantis D. Doufexi A. E. Makris G. Kouvatsi A. Konstantinidis A. Hereditary gingival fibromatosis: A family study, Europerio, London 3-6/6/2015

Zempila Maria · Doufexi Aikaterini-Elisavet · Kalamaki Mary S · Konstantinidis Antonios. Association between Prx mRNA Expression and the Ginigival Phenotype, Europerio, London 3-6/6/2015

Georgios Chatzopoulos · Aikaterini-El Doufexi.Clinical response to periodontal treatment in patients with Interleukin-6 (IL-6) and interleukin-10 (IL-10) polymorphisms. 101st American Academy of Periodontology meeting, San Diego14-17/11/2015

Υποτροφίες/Διακρίσεις

1991-1996: Yποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), για την εισαγωγή και αποφοίτηση από την Οδοντιατρική Σχολή με την υψηλότερη επίδοση, καθώς και για άριστη ετήσια επίδοση ως φοιτήτρια.

2002-2003: Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Κοννέκτικατ για αλλοδαπούς φοιτητές.

2003:Υποτροφία από το Ίδρυμα Γεροντέλη της Νέας Υόρκης για Έλληνες Μεταπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

2003-2008: Χορήγηση υποτροφίας για ερευνητική δραστηριότητα, Πανεπιστήμιο του Κοννέκτικατ, ΗΠΑ, εργαστήριο Δρ Μ. Mina.

2005-2006: Επίτιμο μέλος Συλλόγου επιτυχημένων επαγγελματιών “Manchester Who’s Who”.

2007: Βραβείο ‘Γυναίκα της χρονιάς 2007’ από το Ινστιτούτο Αμερικανικών Βιογραφιών και την Εταιρεία Διεθνούς Έρευνας.

2008, 2009: Επίτιμο μέλος Συλλόγου επιτυχημένων επαγγελματιών “Continental who’s who” ως αναγνώριση επιτευγμάτων στον επαγγελματικό χώρο.

2013: Bραβείο για την επιτοίχια παρουσίαση: Δ.Nαλμπάντης ,Α.Σπάλα, Α-Ε Doufexi, G. Makris, A.Konstantinides. Συγγενής ινώδης υπερπλασία με οικογενή κατανομή. Παρουσίαση περιστατικού. Ετήσιο συνέδριο Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, 2013.

2015: Επιδότηση για μεταδιδακτορική έρευνα από το Ίδρυμα Κολουρίδη και την Πρόκτερ & Γκαμπλ με θέμα: «Διερεύνηση του ρόλου του Μεταγραφικού Παράγοντα Prx2, της Τenascin-C και του TGF-β στην ικανότητα επούλωσης των ούλων χωρίς ουλή μετά από μοσχεύματα μαλακών ιστών».