Καρκίνος του στόματος

Ο καρκίνος του στόματος περιλαμβάνει τα κακοήθη νεοπλάσματα που αναπτύσσονται στο βλεννογόνο των χειλέων, της γλώσσας, των φατνιακών αποφύσεων, του εδάφους του στόματος, της παρειάς και του στοματοφάρυγγα.

Read more

1 2 3
GreekEnglishRussia